دروازه های دانش

تکنولوژی
حسگر مدرن اثر انگشت
4289
0

پیش گفتار به نظر من خیلی جذاب است که بتوانم روی نمایشگر گوشی خودم سنسور حسگر اثر انگشت داشته باشم ! و به نظر می‌رسد قرار ...

چلچلک ، دریچه ای ماندگار

حسگر مدرن اثر انگشت

پیش گفتار به نظر من خیلی جذاب است که بتوانم روی نمایشگر گوشی خودم سنسور حسگر اثر انگشت داشته باشم ! و به نظر می‌رسد قرار است در آینده درصد ...

با ما تا همیشه مدرن باشید

Load More