یک جهان و اینهمه شگفتی !

ربات های دابی
536
0

در مطلب پیش رو به نمایش خیره کننده‌ی تعدادی ربات رقصنده خواهیم پرداخت که با هنرنمایی خود رکورد جدیدی را در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رسانده‌اند. در ...

چلچلک ، دریچه ای ماندگار

رودخانه آمازون
9.5

رودخانه آمازون دوم رودخانه بزرگ جهان است که دارای بزرگترین حوزه آبخیز جهان است و آورنده زندگی برای میلیون ها جاندار می باشد . این رودخانه از ارتفاعات «آند» در ...

با ما تا همیشه مدرن باشید

بارگیری بیشتر