یک جهان و اینهمه شگفتی !

ربات های دابی
683
0

در مطلب پیش رو به نمایش خیره کننده‌ی تعدادی ربات رقصنده خواهیم پرداخت که با هنرنمایی خود رکورد جدیدی را در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رسانده‌اند. در ...

چلچلک ، دریچه ای ماندگار

یخ

به ویژه کسانی که در نواحی قطبی زندگی می کنند ، در گذرگاه ها و جوی ها ، جاده ها و خیابان ها و حتی محیط زندگیی شان با پدیده ...

با ما تا همیشه مدرن باشید

بارگیری بیشتر