یک جهان و اینهمه شگفتی !

چلچلک ، دریچه ای ماندگار

پیشگویی نوستراداموس

میشل نوستراداموس متولد ۱۴ یا ۲۱ دسامبر سال ۱۵۰۳ میلادی بود و در۲ جولای سال ۱۵۶۶ میلادی در گذشت.او در لاتین به نوسترداموس معروف شده بود و یک عطار فرانسوی ...