یک جهان و اینهمه شگفتی !

ربات های دابی
292
0

در مطلب پیش رو به نمایش خیره کننده‌ی تعدادی ربات رقصنده خواهیم پرداخت که با هنرنمایی خود رکورد جدیدی را در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رسانده‌اند. در ...

چلچلک ، دریچه ای ماندگار

منطقه گرین لند
8.5

ویژگی های همگون دو سرزمین بزرگ را می توان به خوبی درک کرد و این دو را با شرایطی مشابه بررسی نمود . هر دو سرزمین دارای پهنای بزرگی هستند ...

با ما تا همیشه مدرن باشید

بارگیری بیشتر