یک جهان و اینهمه شگفتی !

نور
23
0

پیشگفتار نور بسیار عنصر آشناییست! همان چیزی که باعث می‌شود بتوانیم جهان پیرامونمان  را با استفاده از دو حسگری که در بدنمان داریم، مشاهده کنیم. چشمان ما، حسگرهای ...

چلچلک ، دریچه ای ماندگار

مثبت نگر و منفی نگر

احتمالا شما هم دو تجربه کاملا متفاوتی از انسانهایی که در اطرافتان هستند داشته اید . اینکه برخی افراد مثبت نگر یا Positive هستند و برخی دیگر منفی نگر یا negative می ...

با ما تا همیشه مدرن باشید

بارگیری بیشتر