یک جهان و اینهمه شگفتی !

آشوب کوانتومی
15
0

نظریه آشوب نظریه آشوب یکی از نظریه‌های بسیار جذابی است که چکیده ای ناب از پیام آن را می توان گفت که جهان می‌تواند به طرز شگفت‌انگیزی غیرقابل ...

چلچلک ، دریچه ای ماندگار

خواص جوش شیرین

جوش شیرین یا همان بی کربنات سدیم sodium bicarbonate یک عنصر عجیب و شگفت انگیز است که شاید برای هیچ یک از ما قابل باور نباشد . این عنصر بدون مزه ...