یک جهان و اینهمه شگفتی !

ربات های دابی
104
0

در مطلب پیش رو به نمایش خیره کننده‌ی تعدادی ربات رقصنده خواهیم پرداخت که با هنرنمایی خود رکورد جدیدی را در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رسانده‌اند. در ...

چلچلک ، دریچه ای ماندگار

سرخ پوستان

آفرینش و داستان ایجاد جهان و هستی همیشه یکی از مهمترین و آزاردهنده ترین چالش ها فکری بوده است و اینگه این آغاز چه پیشینه ای داشته را می توان ...

با ما تا همیشه مدرن باشید

بارگیری بیشتر